Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

PRACA

Utworzono dnia 03.07.2019
Czcionka:

Praca na stanowisku: pomoc nauczyciela

Dyrektor Samorządowego Przedszkola

w Wijewie poszukuje kandydata na pracownika

obsługi – pomoc nauczyciela.

Praca na pełen etat.

Zadania wykonywane na stanowisku pomoc nauczyciela:

 • pomoc w opiece nad dziećmi (m.in. opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
 • roznoszenie posiłków i sprzątanie po nich,
 • dbanie o czystość pomieszczeń przedszkola.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.wijewo.przedszkolna.net),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016),
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016),

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole w Wijewie
  z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 19, 64-150 Wijewo, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Z Administratorem można się skontaktować elektronicznie za pomocą adresu e-mail: przedszkole.wijewo@op.pl.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można  kontaktować się za pomocą adresu e-mail: kaczmarek_wioletta@wp.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu aktualnej lub przyszłej rekrutacji na podstawie:
 • Art. 221 § 1, §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.);
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku danych wykraczających poza katalog określony przepisami Kodeksu Pracy.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej lub przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia stosownej zgody) do 2 lat.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.


 

Oferty można składać do dnia 31.07.2019 r. w Samorządowym Przedszkolu w Wijewie lub za pośrednictwem poczty na adres:

Samorządowe Przedszkole

ul. Powstańców Wielkopolskich 19

64-150 Wijewo

e-mail: przedszkole.wijewo@op.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 05.07.2019, 14:06

Zegar

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 177

W poprzednim tygodniu: 310

W tym miesiącu: 925

W poprzednim miesiącu: 1606

Wszystkich: 31845