Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

UWAGA! OFERTA PRACY!

Utworzono dnia 08.08.2019
Czcionka:

Praca na stanowisku: Pomoc kuchenna

Dyrektor Samorządowego Przedszkola

w Wijewie poszukuje kandydata na pracownika

obsługi – pomoc kuchenna.

Praca na pół etatu.

Zadania wykonywane na stanowisku pomoc kuchenna:

 • pomoc w przygotowaniu posiłków dla dzieci, zgodnie z ustalonym jadłospisem,
 • stosowanie wytycznych zasad  HACCP, przy przygotowywaniu posiłków,
 • przestrzeganie w pracy instrukcji dobrej praktyki higienicznej,
 • utrzymanie czystości na stanowisku pracy,

Wymagane wykształcenie kierunkowe: szkoła gastronomiczna/ technolog żywienia. 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.wijewo.przedszkolna.net),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, wykraczających poza katalog określony przepisami Kodeksu Pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016.

(formularz zgody do pobrania na stronie www.wijewo.przedszkolna.net)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 - zwanego dalej RODO-, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole w Wijewie z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 19, 64-150 Wijewo, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Z Administratorem można się skontaktować elektronicznie za pomocą adresu e-mail: przedszkole.wijewo@op.pl.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można  kontaktować się za pomocą adresu e-mail: kaczmarek_wioletta@wp.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego na podstawie:
 • Art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z pózn. zm.);
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku danych wykraczających poza katalog określony przepisami Kodeksu Pracy.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, jeśli Pani/Pan wyrazi stosowną zgodę w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej lub przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia stosownej zgody) przez okres 2 lat.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Oferty można składać do dnia 21 sierpnia 2019 r. w Samorządowym Przedszkolu w Wijewie lub za pośrednictwem poczty na adres:

Samorządowe Przedszkole

ul. Powstańców Wielkopolskich 19

64-150 Wijewo

e-mail: przedszkole.wijewo@op.pl

Tel. 65 549 40 17

ZAŁĄCZNIKI:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Utworzono dnia 08.08.2019, 14:39

ODWOŁANIE ZGODY

Utworzono dnia 08.08.2019, 14:39

ZGODA

Utworzono dnia 08.08.2019, 14:39

Zegar

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 171

W poprzednim tygodniu: 310

W tym miesiącu: 919

W poprzednim miesiącu: 1606

Wszystkich: 31839